Hét moment voor het aanvragen van nieuwe indicaties voor add-on geneesmiddelen.

plaatje blog QS
Door de beleidswijziging add-on geneesmiddelen verdwijnt per 2017 de aparte declaratiecode voor on-label en off-label add-on geneesmiddelen. Deze beleidswijziging houdt onder andere in dat in plaats van de gebruikelijke zorgactiviteitencode een Z-indexcode (G-standaard) gebruikt zal worden voor declaratie. Dit is een code op een lager niveau, namelijk die van een specifiek handelsproduct en verpakkingseenheid, zoals bijvoorbeeld één flacon van een specifieke fabrikant van een bepaald medicijn. Samen met de ZI-code zal de indicatie bij de declaratie vermeld moeten worden. De combinatie van ZI-code en indicatie zal bepalen of het verzekerde of onverzekerde zorg betreft. Onafhankelijk van de indicatie zal elk duur geneesmiddel als add-on gedeclareerd moeten worden. Dit betekent dat de mogelijkheid om de kosten van off-label verstrekkingen te verwerken in kostprijzen van DBC’s zal vervallen per 2017.

Deze ontwikkelingen maken het van essentieel belang dat alle indicaties vanaf 2017 in de G-standaard zijn verwerkt. Dit geldt voor zowel on-label als off-label indicaties. Wanneer een indicatie niet in de G-standaard staat, zal een verstrekking op basis van deze indicatie niet te declareren zijn.

Voor een goede uitwerking van deze beleidswijziging kunnen eenmalig, buiten de normale aanvraagprocedure om, nieuwe indicaties doorgegeven worden aan de wetenschappelijke verenigingen. Deze zullen er zorg voor dragen dat de indicaties tijdig verwerkt kunnen worden in de G-standaard.

Mijn advies is dan ook: Stel uw artsen op de hoogte van deze mogelijkheid. Wacht niet te lang, aanvragen voor nieuwe indicaties kunnen ingediend worden tot 1 mei 2016.

JC groep biedt een quickscan beleidswijziging add-on geneesmiddelen aan. Deze geeft inzicht in wat de beleidswijziging voor uw organisatie betekent. Voor meer informatie Quickscan beleidswijziging add-on geneesmiddelen.