088 126 01 00 info@jcgroep.nl

Projectbeschrijving

JC Groep heeft de afgelopen jaren ondersteuning en advies geboden bij het ontwikkelen van een informatiebeleidsplan en het samenstellen van een programmaplan. Het plan biedt ondermeer houvast voor keuzes inzake toekomstige ontwikkelingen en huidige implementaties en toepassingen.

Recenter is de JC Groep betrokken bij de voorbereidingen voor een nieuw EPD, als programmamanager en als projectleider van het deelproject Conversie.

Back to Top