Praktisch informatiemanagement als leidraad voor uw ICT-investeringen

U anticipeert met uw organisatie op veranderende zorgbehoefte, keuzevrijheid van de klant, aangescherpte wetgeving en ombuigingen in de bekostiging. U zeilt scherp aan de wind en gebruikt ICT als middel om uw strategische doelen te faciliteren.
Vaak komt er een moment waarop iemand in uw organisatie met een grote, voor u onverwachte investeringsvraag komt; bijvoorbeeld netwerkvernieuwing, Office-licenties, een nieuw registratiesysteem, uitbreiding van storage, back up faciliteiten of clouddiensten. Daarnaast gaan nieuwe technologieën en trends uw deur niet voorbij; wat te denken van allerlei soorten apps, portalen, keteninformatisering en big data?
Het zijn investeringen waarvan u graag de samenhang wilt zien, voordat u besluit over wel of niet investeren. Niet altijd is die samenhang gemakkelijk te ontwaren. In dat geval kan informatiemanagement uitkomst bieden. Informatiemanagement zorgt ervoor dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van uw organisatie ontstaan, worden vertaald in de benodigde informatievoorziening, inclusief een raming van kosten voor aanschaf en instandhouding. Informatiemanagement geeft ook de kaders voor besluitvorming over nieuwe investeringen en/of uitbreidingen.
Door de snelle bedrijfsmatige en technologische ontwikkelingen is Informatiemanagement nooit af; het is een cyclisch proces. Informatiemanagement kan, als u het praktisch en met visie aanpakt, binnen afzienbare tijd zijn eerste professionele vorm krijgen in een beleidsplan met bijbehorende CT-Routekaart.

informatiemanagement

De JC Groep kan u binnen een tijdsbestek van 15 dagen helpen met het ontwikkelen van een door uw organisatie gedragen Informatiemanagementbeleid.
Het Informatiemanagementbeleid en de ICT-routekaart dienen als doorkijk naar de toekomst. Juist omdat niemand de toekomst exact kan voorspellen en er in de dagelijkse praktijk wel kaders en richtlijnen nodig zijn voor keuzes en besluitvorming is het beleid een handboek en kaderdocument tegelijk; een richtinggevend document voor de komende jaren. Het bevat ambities/doelen, uitgangspunten, kaders, normen en verbanden waarmee uw organisatie de komende jaren werkenderwijs in samenhang de ICT-voorziening en Informatiemanagement verder borgt.
Wij helpen u graag bij het inzichtelijk maken van uw ambities en doelen en zijn uiteraard beschikbaar voor verdere toelichting of eventuele vragen. Neem daarvoor contact op met Siham El Farssi op 088 – 126 01 100 of mail naar s.elfarssi@jcgroep.nl