Quickscan beleidswijziging add-on geneesmiddelen

Enige tijd geleden heeft de NZa het besluit rondom de veranderende wet- en regelgeving add-on geneesmiddelen gepubliceerd. De grootste veranderingen: Verplichting van indicatie op de factuur en de verandering van declaratie met ZA code naar ZI-nummer. De impact van deze veranderende wet- en regelgeving is groot.

Wat betekent deze beleidswijziging voor uw instelling?
Wat moet er veranderen om te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving?

JC Consultancy helpt u graag antwoord te vinden op deze vragen middels de ‘Quickscan beleidswijziging add-on geneesmiddelen’. Hiermee wordt een inventarisatie gedaan van het huidige proces van voorschrijven tot declareren van add-on geneesmiddelen. Vervolgens wordt de impact bepaald van de beleidswijziging en wordt in kaart gebracht welke veranderingen in processen en systemen nodig zijn om vanaf januari 2017 add-on geneesmiddelen correct te registeren en te declareren.

Het is belangrijk om snel inzicht te krijgen in wat er binnen uw ziekenhuis allemaal verandert moet worden om in 2017 dure- en weesgeneesmiddelen goed te kunnen registreren en declareren. Op die manier kan op tijd en doelmatig worden gestart met de voorbereidingen van de aanpassingen in systemen en processen. JC Consultancy helpt u daar graag mee.

klik hier voor een prezi presentatie